• slider css
1 2 3 4 5
image slider jquery by WOWSlider.com v8.2

AKT bo'yica attestatsiya

AKT bo'yica attestatsiya
OzR VM 2011 yil 27 oktabrdgi 289-sonli QRRI "Davlat va ho`jalik boshqaruvi, mahalliy davlat hokimiyati organlari hodimlarining malakasi va ko`nikmalarini oshirishga doir qo`shimcha chora-tadbirlar hamda ularni ishda komp'yuter tehnikasi va axborot-kommunikatsiya